Europees Initiatief voor Mediapluriformiteit

Persbericht
Media-initiatief: Wij eisen dat Silvio Berlusconi aan ons wordt toevertrouwd

“Berlusconi zal naar verwachting een taakstraf vervullen? Geachte toezichtsrechter, vertrouwd u de heer Berlusconi alstublieft ons toe”. Dit verzoek hebben European Alternatives en Alliance Internationale de Journalistes bij de Italiaanse 'magistrato di sorveglianza' ingediend, de rechters die over de mogelijke verplichting voor Berlusconi om een taakstraf te vervullen beslissen.

Deze twee organisaties hebben het Europees Burgerinitiatief voor Mediapluriformiteit (www.mediainitiative.eu/nl/) in het leven geroepen. Dit burgerintiatief eist van de Europese instituties dat zij de mogelijkheid en wetgeving creëren om in te kunnen grijpen in lidstaten waar het recht op vrije en pluriforme media en informatie, zoals vastgelegd in het Europees Handvest van de Grondrechten, met voeten wordt getreden.

Dit verzoek sluit goed aan bij het doel van de verplichte dienstverlening, namelijk dat de veroordeelde, afhankelijk van de aard van het delict, tot bezinning en zelfreflectie wordt gebracht en opnieuw in de maatschap integreert. “Wij bieden Berlusconi de mogelijkheid om op authentieke wijze zijn schuld af te lossen – aldus Lorenzo Marsili en Giovanni Melogli, de oprichters van het burgerinitiatief – door te werken voor een Europees initiatief dat zich voor persvrijheid en mediapluriformiteit inzet kan hij zijn schuld daadwerkelijk terugbetalen”.

“Wij zijn ervan overtuigd dat zijn persoonlijke ervaring met de dynamiek die tot bezitsconcentratie van media voert, zeer waardevol zal zijn voor ons om doeltreffende regels te formulieren die belangenverstengelingen tussen media en politiek in de toekomst kunnen voorkomen”.

Rome, 31 Maart 2014

Persafdeling en mediarelaties
Europees Burgerinitiatief voor Mediapluriformiteit
Aldo Torchiaro
Mail: a.torchiaro@euroalter.com
Tel: +39 (0)6 88654110