Persvrijheid en media pluriformiteit in de Europese Unie staan onder druk.  In een aantal landen, zoals Hongarije, is er een sterke bemoeienis vanuit de politiek, die de media wil dirigeren of zelfs regelrecht controleren. In andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Italië, is er sprake van excessieve mediaconcentratie met een onwenselijke invloed op de politiek. Denk aan Rupert Murdoch en Silvio Berlusconi. Maar ook in Bulgarije en Roemenië heeft een beperkt aantal mensen een sterke politieke, economische en mediamacht in handen. Dit heeft schadelijke gevolgen voor  persvrijheid en pluriformiteit.

Zonder een vrije media worden burgers blind gemaakt voor de heersende machtsposities. Corruptie en slecht beleid vieren hoogtij. Persoonlijk gewin en politieke belangen verdringen het algemeen belang. Hierdoor verdwijnt de stem van de minderheid op de achtergrond. Bovenal is een aanval op de media, die als vierde macht een waakhondfunctie te vervullen heeft, een directe bedreiging voor onze democratie.

Europese instituties hebben zich steeds onthouden van kritiek op individuele lidstaten die verantwoordelijk zijn voor deze achteruitgang. Deze ‘laissez-faire’ houding heeft bijgedragen tot het ontstaan van een negatief domino-effect waarbij slechte wetgeving in de ene lidstaat leidt tot achteruitgang in de andere. Een Europees burgerinitiatief, met als doel een sterkere rol voor Europese instituties in het beschermen van onafhankelijke media, is broodnodig.

Met dit Europese burgerinitiatief, hebben we als doel concrete veranderingen in de Europese wetgeving door te voeren om mediapluriformiteit te versterken. Voor een succesvol Europees burgerinitiatief moeten minstens één miljoen handtekeningen worden verzameld in minstens zeven lidstaten zodat ons wetgevend voorstel aan de Commissie kan worden gepresenteerd.

In dit voorstel vragen wij aan de Europese Commissie een richtlijn op te stellen waarmee de van media pluriformiteit wordt beschermd. Concreet: a) effectieve wetgeving tegen de verstrengeling van media- en advertentiebelangen; b) toezichthouders die kunnen functioneren zonder politieke invloed; c) het definiëren van belangenverstrengeling, zodat mediamagnaten geen politieke functies meer kunnen verwerven; d) een transparante Europese monitor op de onafhankelijkheid van mediabedrijven.

Dit initiatief heeft inmiddels de steun vanuit de culturele, academische en politieke wereld. Maar belangrijker is dat we Europese burgers willen mobiliseren en hen de kans willen geven een vuist te maken. Met dit burgerinitiatief kunnen zij eisen dat de Europese instellingen zich hard maken voor fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden, zelfs wanneer blijkt dat de lidstaten in toenemende mate in gebreke blijven.

Hiervoor moeten we één miljoen handtekening ophalen. Alleen dan kunnen we een wetgevend proces op Europees niveau starten en pluriformiteit van de media verankeren in Europa.

Teken ook voor persvrijheid in Europa!