Център за развитие на медиите е създаден през 1998 г. с цел да съдейства за утвърждаване на свободата на словото, безпрепятствения обмен и разпространение на информация, за подпомагане на независимите медии в България, за насърчаване на съвременната българска журналистика, както и за разширяване на сътрудничеството между държавната администрация, частния сектор, образователните институции и неправителствените организации, с оглед по-нататъшното демократизиране и либерализация на българския медиен сектор.

ЦРМ работи за изграждането на добре информирана професионална медийна общност с широки международни контакти и висок обществен статут в България. ЦРМ създава партньорства с медийни институции от Европа, Азия и САЩ за разработване на програми за професионална квалификация за журналисти и медиен мениджмънт, адаптиране и издаване на учебна литература в областта на медиите.

За повече информация:

www.mediacenterbg.org