Martin Schulz, voorzitter van het Europese Parlement, heeft op 5 februari symbolisch de eerste handtekening geplaatst onder het Europese Burgerinitiatief voor Media Pluriformiteit.

“Op verschillende momenten heeft het Europese Parlement EU actie gesteund, om de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media in lidstaten  te beschermen. Ik teken het Burgerinitiatief voor Media Pluriformiteit omdat ik overtuigd ben van de plicht van de EU om dit recht te beschermen, zoals het is omschreven in het handvest van de grondrechten van de Europese Unie, voor alle Europese burgers.”

Je kan nu ook tekenen! Klik “Teken Nu” in de kolom rechts hiernaast.

Martin Schulz tekent: