На 5 февруари в Страсбург Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, постави подписа си онлайн под Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм.

Спомняйки си за ролята на Европейския парламент за отстояване на по-голямо единодействие на ниво ЕС в защита на свободата на медиите, Председателят заяви: “Европейският парламент на няколко пъти заяви искането си за намеса на ЕС в защита на независимостта и плурализма на медиите в държавите-членки. Подписвам Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм с убеденост, че ЕС има задължението да гарантира това право на всички граждани, както е заложено в Европейската харта за основните права.”

Инициативата стартира официално в цяла Европа на 7 февруари. Можете да прочетете прессъобщение с допълнителна информация тук.

За повече информация: info@mediainitiative.eu