Заедно с MoveBG отправихме питания към кандидат-евродепутатите от 8-те партии и коалиции, които според социолозите имат най-големи шансове за влизане в Европейския парламент. Отговорите на въпросите са и поемане на конкретен ангажимент по темата медиен плурализъм от страна на кандидатите за представители на българските граждани в най-широкият демократичен форум в Брюксел. Своевременно ще публикуваме техните реакции – под формата на видео-послания или текст, както на този сайт, така и на уеб-страниците на нашите партньори.

1. Считате ли, че в България има свобода на медиите и медиен плурализъм? Обосновете се.

2. Какво мислите за европейските граждански инициативи и „Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм“ в частност?

3.  Ако Европейската комисия инициира законодателно предложение въз основа на “Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм”, бихте ли го подкрепили? Бихте ли потърсили подкрепа от евродепутати от други партии или държави?

4. Като представител на България в ЕП, бихте ли инициирали мерки в защита на медийния плурализъм на европейско ниво? Ако да – какви конкретно?

5. Според Вас, можем ли в България, на национално ниво, да постигаме консенсус и широки коалиции по основни теми за демокрацията като медийния плурализъм? Ако да – как?