Подпишете се, за да разреши ЕС законодателно конфликта на интереси между политиката и медиите

Концентрацията на собственост и липсата на прозрачност са сред най-сериозните опасности за качеството, независимостта на професионалистите в медиите и конкурентната среда в медийния сектор.

При настоящия климат на икономическа неяснота и несигурност в работата в Европа, много журналисти се отказват и отразяват все по-непротиворечиви теми отколкото да правят достоверни, висококачествени разследващи репортажи, за да избегнат риска да си изгубят работата заради накърнения интерес на субект с влияние.

През 2008 година Европейският парламент прие Резолюция, която гласи, че “големите медийни компании са се вклинили във важни и често доминантни позиции в някои държави членки”. С Вашия подпис тук, Вие ще решите да се даде отговор на този проблем.

Подпишете