Европейската гражданска инициатива е нов, интригуващ инструмент на транснационалната демокрация на участието, който позволява поне 1 млн. европейски граждани да представят директно на Европейската комисия законодателно предложение. Европейската гражданска инициатива не е друга подобна петиция или подписка – това е реален процес на законодателство, отдолу-нагоре, който позволява на Вас да зададете европейския дневен ред.
За повече информация: вижте тук.

Кратко видео

Какво искаме ние

Европейскаата директива трябва ясно да посочва:

 1. Ефективно законодателство за предотвратяване на концектрацията на медийната собственост и контрола върху рекламата;
 2. Гаранция за независимост на органите на медиен надзор, независимо от политическата власт;
 3. Дефиниция на конфликт на интереси, за да се предотврати практиката медийни олигарси да заемат високи политически длъжности;
 4. Ясна европейска система за мониторинг, която да проверява редовно “здравето” и независимостта на медиите в държавите членки;
 5. Правила и добри практики на нови модели на издадетели, с които устойчиво да се гарантира качеството на журналистиката и в подкрепа на тези, които работят в сектора.

Искате да научите още?

Кратка презентация? или Подробно предложение

Често задавани въпроси

Какво е европейската гражданска инициатива?

В основата си Европейската инициатива за медиен плурализъм беше инициирана от Европейски Алтернативи (представлявана от Лоренцо Марсили), заедно с Международния алианс на журналистите (представляван от Джовани Мелогли). В наши дни Инициативата обединява почти 100 организации, медии и професионални организации от целия континент. Нашите партньори активно подкрепят нашата кауза.

Кой организира Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм?

В основата си Европейската инициатива за медиен плурализъм беше инициирана от Европейски Алтернативи (представлявана от Лоренцо Марсили), заедно с Международния алианс на журналистите (представляван от Джовани Мелогли). В наши дни Инициативата обединява почти 100 организации, медии и професионални организации от целия континент. Нашите партньори активно подкрепят нашата кауза. На европейско ниво Инициативата е координирана от: Lorenzo Marsili – Инициатор на кампанията, по-настоящем Говорител и Мениджър: info@mediainitiative.eu Anna Lodeserto – Координатор на европейската кампания: info@mediainitiative.eu Ségolène Pruvot- Представител на Гражданския съвет – s.pruvot@euroalter.com Giovanni Melogli – Връзки с ЕС: gmelogli@alliance-journalistes.net Също така, има местни координатори във всяка държава : Granville WILLIAMS (Великобриталия), Esther DURIN (Белгия), Ioana Adriana AVADANI (Румъния), Erik Uszkiewicz (Унгария), Asen Petrov VELICHKOV (България),Tana de ZULUETA (Италия)

Каква е целта на Инициативата?

Европейската инициатива за медиен плурализъм насърчава представата, че европейските институции трябва да защитават правото на независима и плуралистична информация, както гарантира Европейската харта за основните права на човека. Ние настояваме Европейската комисия да изработи Директива за защита на медийния плурализъм, както и хармонизиране правилата в националното законодателство.
По същество, искаме:

 1. ефективно законодателство за предотвратяване на концентрацията на собственост в медийния и реклманите сектори;
 2. гарантирана независимост на органите за медйен надзор спрямо политическата власт;
 3. определяне на конфликта на интерес за предотвратяване на медийни олигарси, заемащи високи политически постове;
 4. по-ясни европейски системи за мониторинг, които да проверяват редовно здравето и независимостта на медиите в страните-членки.


Колко подписи са нужни, за да бъде успешна инициативата?

Ние трябва да съберем 1 млн. подписи от поне 7 държави на ЕС. Минимален брой подписи се изисква във всяка от тези 7 държави-членки. Има квота за всяка държава, за повече информация проверете списъка http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=bg.

Какви лични данни трябва да предоставя, за да подпиша инициативата?

За да бъде подписа Ви валиден, трябва да попълните всички полета. Това е изискване, зададено от Вашето правителство. В зависимост от държавата, Вие ще трябва да предоставите номер на документ (паспорт или лична карта), дата на раждане, постоянен адрес. Има 9 държави, които не изизксват личен документ: Белгия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Холандия, Словакия, Великобритания. Данните се събират на сървърите на Европейската комисия, като се осигурява защита на данните, които осигурявате.

Какъв е крайният срок за събиране на подписи и какво се случва, след като сте събрали подписите?

Възможно е да се подпишете до 18 август 2014. Всички подписи трябва да бъдат предоставени на държавите-членки, които да потвърдят тяхната валидност (отнема 3 месеца). Ако всичко е наред, Европейската комисия внимателно ще провери Инициативата. В рамките на 3 месеца след получаване на Инициативата:

 • Представители на комисията ще се срещнат с организаторите, за да могат те да обяснят в подробности въпросите, повдигнати в Инициативата;
 • организаторите ще имат възможността да представят своята Инициатива на обществено изслушване в Европейския парламент;
 • Комисията ще изпрати официален отговор, включващ предписаното действие в отговор на гражданската инициатива (ако има изобщо такова) и причините да (не) предлага такова решение.

Отговорът, под формата на комюнике, ще бъде официално приет от Колежа на комисарите и ще бъде публикуван във всички официални езици на ЕС. Въпреки всичко Комисията не е задължена да предлага законодателство в резултат на Инициативата.


Последни новини

[ai1ec]


Медийна свобода: профили на държави
EA Map - English Placeholder
EA Map - English