Български дарителски форум обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 г. В БДФ членуват 42 члена – 12 фондации и 12 компании.

Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите, за обмен и съгласуване на дарителски политики.

Повече информация на: http://www.dfbulgaria.org/