България към момента е страната от ЕС, чиито граждани, най-силно са подкрепили Европейската инициатива за медиен плурализъм.
„Европейската инициатива за медиен плурализъм” е регистриран и признат от Европейската комисия процес, вече протичащ в цяла Европа. Той позволява на всеки европейски гражданин да изисква Европейския парламент да се задейства за решаване на проблема с медийната свобода. Подкрепящите се подписват за по-малко от минута със своите имена и ЕГН директно на интернет страницата на Европейската Комисия (https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000017/public/index.do). При общо 1 млн. подкрепящи от цяла Европа инициативата официално влиза в дневния ред на Европейския парламент.
Към инициативата, започната от международните организации European Alternatives (Европейски Алтернативи) и Alliance Internationale de Journalistes (Международния Журналистически Алианс), се присъединяват неправителствени и браншови организации от цяла Европа (www.mediainitiative.eu)
Какво ще постигнем заедно
Европейската директива трябва ясно да посочва:
–           Ефективно законодателство за предотвратяване на концентрацията на медийната собственост и контрол върху рекламата;
–           Гаранция за независимост на органите на медиен надзор, независимо от политическата власт;
–          Дефиниция на конфликт на интереси, предотвратяваща практиката медийни олигарси да заемат високи политически длъжности;
–           Ясна европейска система за мониторинг, която да следи редовно за доброто състояние и независимостта на медиите в държавите членки;
–         Насоки и добри практики на нови модели на издателска дейност, с които устойчиво да се гарантират качеството на журналистиката и указването на подкрепа на всеки, работещ в сектора.
Организаторите от European Alternatives (Европейски Алтернативи) и Alliance Internationale de Journalistes (Международен Журналистически Алианс) остават отворени за подкрепа  от всяка организация, медия и всеки един европейски гражданин с подпис и действия, съответстващи на горепосочените цели.
Подкрепете инициативата като европейски гражданин директно на платформата на Европейската комисия тук – http://bit.ly/1ctIPka
Свържете се с нас, за да стане вашата организация партньор на инициативата – r.dimov@euroalter.com
Повече за Европейски Алтернативи – www.euroalter.com
Повече за Медийната Инициатива – www.mediainitiative.eu